Om WAMDIA

En användares händer använder ett tangentbord. Mosaic bakgrund av ansikten från hela världen
WAMDIA hjälper alla. © Geralt / Pixabay

WAMDIA

We All Make Digital Information Accessible

Erasmus+ KA-2 project 2017-1-ES01-KA202-038673

Pågår: Oktober 2017 – September 2019

Digital tillgänglighet i Europea är nu i fokus för godkännandet från 2016 ave EU direktivet 2016/2102 Länken öppnas i en ny flik. IT användare tror att digital tillgänglighet är något bara för IT proffs när de utvecklar och implementerar webbar och appar. De tror också att det är något endast för speciella personer, i huvudsak de med någon funktionsnedsättning.

WAMDIA kommer att förändra mindsetet hos traditionella IT-användare. Faktum är att alla kan bidra till ökad tillgänglighet till digital information genom att säkerställa att gemensamma dokument som skapas är tillgängliga.: ordbehandlare, presentationer eller PDF-dokumentär bra exempel. Dessutom, denna syn på tillgänglighet är nyckeln för alla vardagliga aktiviteter: till exempel blir den mest tillgängliga webben värdelös om ett enda dokumet inte är tillgängligt.

WAMDIA kommer att möjliggöra för vanliga IT-användarer att skapa tillgänglig digital information genom att lära sig några grundläggande tekniker som alla med grundläggande IT-kunskaper kan använda i sitt dagliga arbete. WAMDIA tar sikte på många typer av generella användare, som inte är IT-experter: offentliganställda, lärare, och studenter inom “icke-IT” program inom vuxenutbildning, chefer och anställda i småföretag (SME) och rent allmänt alla IT-användare.