Results

Intellectual Output 1 bild

Resultat för IO1A1 (Information från intressenter om digital tillgänglighet insamlade via enkät och intervjuer) (På engelska) Intellectual Output 1, även tillgänglig vid projektets slut på den officiella resultat plattformen för Erasmus projekt. Extern länk öppnas i en ny flik  Global Report Intellectual Output 1 – A1

Resultat för IO1A2 (Global rapport avseende studier av regleringar, rapporter och nationella dokument rörande digital tillgänglighet i partnerländerna) (På engelska) Intellectual Output 1, även tillgänglig vid projektets slut på den officiella resultat plattformen för Erasmus projekt. Extern länk öppnas i en ny flik: Deliverable Intellectual Output 1 – A2